محصولات سونی به ترتیب نام
» Sony CMD C1
» Sony CMD CD5
» Sony CMD J5
» Sony CMD J6
» Sony CMD J7
» Sony CMD J70
» Sony CMD MZ5
» Sony CMD Z1
» Sony CMD Z1 plus
» Sony CMD Z5
» Sony CMD Z7
» Sony CM-DX 1000
» Sony CM-DX 2000
» Sony Tablet P
» Sony Tablet P 3G
» Sony Tablet S
» Sony Tablet S 3G
» Sony Xperia 1
» Sony Xperia 1 II
» Sony Xperia 1 III
» Sony Xperia 1 IV
» Sony Xperia 1 V
» Sony Xperia 1 VI
» Sony Xperia 10
» Sony Xperia 10 II
» Sony Xperia 10 III
» Sony Xperia 10 III Lite
» Sony Xperia 10 IV
» Sony Xperia 10 Plus
» Sony Xperia 10 V
» Sony Xperia 10 VI
» Sony Xperia 5
» Sony Xperia 5 II
» Sony Xperia 5 III
» Sony Xperia 5 IV
» Sony Xperia 5 V
» Sony Xperia acro S
» Sony Xperia C
» Sony Xperia C3
» Sony Xperia C3 Dual
» Sony Xperia C4
» Sony Xperia C4 Dual
» Sony Xperia C5 Ultra
» Sony Xperia C5 Ultra Dual
» Sony Xperia E
» Sony Xperia E dual
» Sony Xperia E1
» Sony Xperia E1 dual
» Sony Xperia E3
» Sony Xperia E3 Dual
» Sony Xperia E4
» Sony Xperia E4 Dual
» Sony Xperia E4g
» Sony Xperia E4g Dual
» Sony Xperia E5
» Sony Xperia go
» Sony Xperia ion HSPA
» Sony Xperia ion LTE
» Sony Xperia J
» Sony Xperia L
» Sony Xperia L1
» Sony Xperia L2
» Sony Xperia L3
» Sony Xperia L4
» Sony Xperia M
» Sony Xperia M2
» Sony Xperia M2 Aqua
» Sony Xperia M2 dual
» Sony Xperia M4 Aqua
» Sony Xperia M5
» Sony Xperia M5 Dual
» Sony Xperia miro
» Sony Xperia neo L
» Sony Xperia P
» Sony Xperia Pro
» Sony Xperia Pro-I
» Sony Xperia R1 Plus
» Sony Xperia S
» Sony Xperia SL
» Sony Xperia sola
» Sony Xperia SP
» Sony Xperia T
» Sony Xperia T2 Ultra
» Sony Xperia T2 Ultra dual
» Sony Xperia T3
» Sony Xperia Tablet S
» Sony Xperia Tablet S 3G
» Sony Xperia Tablet Z LTE
» Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi
» Sony Xperia tipo
» Sony Xperia tipo dual
» Sony Xperia TX
» Sony Xperia U
» Sony Xperia V
» Sony Xperia X
» Sony Xperia X Compact
» Sony Xperia X Performance
» Sony Xperia XA
» Sony Xperia XA Dual
» Sony Xperia XA Ultra
» Sony Xperia XA1
» Sony Xperia XA1 Plus
» Sony Xperia XA1 Ultra
» Sony Xperia XA2
» Sony Xperia XA2 Plus
» Sony Xperia XA2 Ultra
» Sony Xperia XZ
» Sony Xperia XZ Premium
» Sony Xperia XZ1
» Sony Xperia XZ1 Compact
» Sony Xperia XZ2
» Sony Xperia XZ2 Compact
» Sony Xperia XZ2 Premium
» Sony Xperia XZ3
» Sony Xperia XZs
» Sony Xperia Z
» Sony Xperia Z Ultra
» Sony Xperia Z1
» Sony Xperia Z1 Compact
» Sony Xperia Z1s
» Sony Xperia Z2
» Sony Xperia Z2 tablet
» Sony Xperia Z3
» Sony Xperia Z3 Compact
» Sony Xperia Z3 Dual
» Sony Xperia Z3 Plus (Z4)
» Sony Xperia Z3 Tablet Compact
» Sony Xperia Z4 Tablet LTE
» Sony Xperia Z5
» Sony Xperia Z5 Compact
» Sony Xperia Z5 Dual
» Sony Xperia Z5 Premium
» Sony Xperia Z5 Premium Dual
» Sony Xperia ZL
» Sony Xperia ZR

تبلیغات

محصولات سونی

با استفاده از ابزار موبایل یاب می‌توانید محصول مناسب خود را بر
اساس اندازه، وضوح صفحه نمایش، وزن، دوربین و ... انتخاب نمایید.
ترتیب بر اساس :
نمایش موارد 1 تا 40 از مجموع 135 مدل محصول سونی
  • موجود در بازار جهانی
  • به زودی
  • توقف تولید
  • عدم تولید
Sony Xperia 1 VI
 
سونی

Xperia 1 VI

سال عرضه: 2024
Sony Xperia 10 VI
 
سونی

Xperia 10 VI

سال عرضه: 2024
Sony Xperia 5 V
 
سونی

Xperia 5 V

سال عرضه: 2023
Sony Xperia 10 V
 
سونی

Xperia 10 V

سال عرضه: 2023
Sony Xperia 1 V
 
سونی

Xperia 1 V

سال عرضه: 2023
Sony Xperia 5 IV
 
سونی

Xperia 5 IV

سال عرضه: 2022
Sony Xperia 10 IV
 
سونی

Xperia 10 IV

سال عرضه: 2022
Sony Xperia 1 IV
 
سونی

Xperia 1 IV

سال عرضه: 2022
Sony Xperia Pro-I
 
سونی

Xperia Pro-I

سال عرضه: 2021
Sony Xperia 10 III Lite
 
سونی

Xperia 10 III Lite

سال عرضه: 2021
Sony Xperia 1 III
 
سونی

Xperia 1 III

سال عرضه: 2021
Sony Xperia 5 III
 
سونی

Xperia 5 III

سال عرضه: 2021
Sony Xperia 10 III
 
سونی

Xperia 10 III

سال عرضه: 2021
Sony Xperia 5 II
 
سونی

Xperia 5 II

سال عرضه: 2020
Sony Xperia Pro
 
سونی

Xperia Pro

سال عرضه: 2020
Sony Xperia 1 II
 
سونی

Xperia 1 II

سال عرضه: 2020
Sony Xperia 10 II
 
سونی

Xperia 10 II

سال عرضه: 2020
Sony Xperia L4
 
سونی

Xperia L4

سال عرضه: 2020
Sony Xperia 5
 
سونی

Xperia 5

سال عرضه: 2019
Sony Xperia L3
 
سونی

Xperia L3

سال عرضه: 2019
Sony Xperia 10 Plus
 
سونی

Xperia 10 Plus

سال عرضه: 2019
Sony Xperia 1
 
سونی

Xperia 1

سال عرضه: 2019
Sony Xperia 10
 
سونی

Xperia 10

سال عرضه: 2019
Sony Xperia XZ3
 
سونی

Xperia XZ3

سال عرضه: 2018
Sony Xperia XA2 Plus
 
سونی

Xperia XA2 Plus

سال عرضه: 2018
Sony Xperia XZ2 Premium
 
سونی

Xperia XZ2 Premium

سال عرضه: 2018
Sony Xperia XZ2
 
سونی

Xperia XZ2

سال عرضه: 2018
Sony Xperia XZ2 Compact
 
سونی

Xperia XZ2 Compact

سال عرضه: 2018
Sony Xperia L2
 
سونی

Xperia L2

سال عرضه: 2018
Sony Xperia XA2
 
سونی

Xperia XA2

سال عرضه: 2018
Sony Xperia XA2 Ultra
 
سونی

Xperia XA2 Ultra

سال عرضه: 2018
Sony Xperia R1 Plus
 
سونی

Xperia R1 Plus

سال عرضه: 2017
Sony Xperia XA1 Plus
 
سونی

Xperia XA1 Plus

سال عرضه: 2017
Sony Xperia XZ1
 
سونی

Xperia XZ1

سال عرضه: 2017
Sony Xperia XZ1 Compact
 
سونی

Xperia XZ1 Compact

سال عرضه: 2017
Sony Xperia L1
 
سونی

Xperia L1

سال عرضه: 2017
Sony Xperia XZs
 
سونی

Xperia XZs

سال عرضه: 2017
Sony Xperia XA1
 
سونی

Xperia XA1

سال عرضه: 2017
Sony Xperia XA1 Ultra
 
سونی

Xperia XA1 Ultra

سال عرضه: 2017
Sony Xperia XZ Premium
 
سونی

Xperia XZ Premium

سال عرضه: 2017
نمایش موارد 1 تا 40 از مجموع 135 مدل محصول سونی

تبلیغات

ادامه...

سونی

معرفی آخرین محصولات سونی

ادامه...

اخبار مرتبط با سونی

ادامه...

بررسی های گوشی های سونی

ادامه...

تبلیغات

ایسام