محصولات جی ال ایکس به ترتیب نام

تبلیغات

محصولات جی ال ایکس

با استفاده از ابزار موبایل یاب می‌توانید محصول مناسب خود را بر
اساس اندازه، وضوح صفحه نمایش، وزن، دوربین و ... انتخاب نمایید.
ترتیب بر اساس :
نمایش موارد 1 تا 40 از مجموع 43 مدل محصول جی ال ایکس
  • موجود در بازار جهانی
  • به زودی
  • توقف تولید
  • عدم تولید
GLX Shahin 2
 
جی ال ایکس

Shahin 2

سال عرضه: 2019
GLX Shahab
 
جی ال ایکس

Shahab

سال عرضه: 2018
GLX Pars
 
جی ال ایکس

Pars

سال عرضه: 2016
GLX Maad
 
جی ال ایکس

Maad

سال عرضه: 2016
GLX Taj
 
جی ال ایکس

Taj

سال عرضه: 2016
GLX W11
 
جی ال ایکس

W11

سال عرضه: 2016
GLX W10
 
جی ال ایکس

W10

سال عرضه: 2016
GLX Spider 1
 
جی ال ایکس

Spider 1

سال عرضه: 2014
GLX G5
 
جی ال ایکس

G5

سال عرضه: 2014
GLX Spider
 
جی ال ایکس

Spider

سال عرضه: 2013
GLX X2
 
جی ال ایکس

X2

سال عرضه: 2013
GLX X1
 
جی ال ایکس

X1

سال عرضه: 2013
GLX Jet Tablet
 
جی ال ایکس

Jet Tablet

سال عرضه: 2013
GLX Luster
 
جی ال ایکس

Luster

سال عرضه: 2013
GLX Mira
 
جی ال ایکس

Mira

سال عرضه: 2013
GLX Snowy Dual-core
 
جی ال ایکس

Snowy Dual-core

سال عرضه: 2013
GLX Sky Dual-core
 
جی ال ایکس

Sky Dual-core

سال عرضه: 2013
GLX G4 NFC
 
جی ال ایکس

G4 NFC

سال عرضه: 2013
GLX G4
 
جی ال ایکس

G4

سال عرضه: 2013
GLX G3
 
جی ال ایکس

G3

سال عرضه: 2013
GLX G2
 
جی ال ایکس

G2

سال عرضه: 2013
GLX G1 UP
 
جی ال ایکس

G1 UP

سال عرضه: 2012
GLX mini
 
جی ال ایکس

mini

سال عرضه: 2012
GLX Snowy
 
جی ال ایکس

Snowy

سال عرضه: 2012
GLX Sky
 
جی ال ایکس

Sky

سال عرضه: 2012
GLX M3
 
جی ال ایکس

M3

سال عرضه: 2012
GLX M5
 
جی ال ایکس

M5

سال عرضه: 2012
GLX G1 Twins
 
جی ال ایکس

G1 Twins

سال عرضه: 2011
GLX G1 Middle
 
جی ال ایکس

G1 Middle

سال عرضه: 2011
GLX PC700
 
جی ال ایکس

PC700

سال عرضه: 2011
GLX G1
 
جی ال ایکس

G1

سال عرضه: 2011
GLX Fashion S9
 
جی ال ایکس

Fashion S9

سال عرضه: 2010
GLX 2690
 
جی ال ایکس

2690

سال عرضه: 2010
GLX 2780
 
جی ال ایکس

2780

سال عرضه: 2010
GLX 2740
 
جی ال ایکس

2740

سال عرضه: 2010
GLX 2720
 
جی ال ایکس

2720

سال عرضه: 2010
GLX 2710
 
جی ال ایکس

2710

سال عرضه: 2010
GLX 2660
 
جی ال ایکس

2660

سال عرضه: 2010
GLX 2640
 
جی ال ایکس

2640

سال عرضه: 2009
GLX 2680
 
جی ال ایکس

2680

سال عرضه: 2009
نمایش موارد 1 تا 40 از مجموع 43 مدل محصول جی ال ایکس

تبلیغات

جی ال ایکس

بررسی های گوشی های جی ال ایکس

ادامه...

تبلیغات

ایسام