محصولات آی میت به ترتیب نام

تبلیغات

محصولات آی میت

با استفاده از ابزار موبایل یاب می‌توانید محصول مناسب خود را بر
اساس اندازه، وضوح صفحه نمایش، وزن، دوربین و ... انتخاب نمایید.
ترتیب بر اساس :
نمایش موارد 1 تا 34 از مجموع 34 مدل محصول آی میت
  • موجود در بازار جهانی
  • به زودی
  • توقف تولید
  • عدم تولید
i-mate 810-F
 
آی میت

810-F

سال عرضه: 2009
i-mate Ultimate 9502
 
آی میت

Ultimate 9502

سال عرضه: 2007
i-mate Ultimate 8502
 
آی میت

Ultimate 8502

سال عرضه: 2007
i-mate JAMA 201
 
آی میت

JAMA 201

سال عرضه: 2007
i-mate JAMA 101
 
آی میت

JAMA 101

سال عرضه: 2007
i-mate JAMA
 
آی میت

JAMA

سال عرضه: 2007
i-mate Ultimate 9150
 
آی میت

Ultimate 9150

سال عرضه: 2007
i-mate Ultimate 8150
 
آی میت

Ultimate 8150

سال عرضه: 2007
i-mate Ultimate 7150
 
آی میت

Ultimate 7150

سال عرضه: 2007
i-mate Ultimate 6150
 
آی میت

Ultimate 6150

سال عرضه: 2007
i-mate Ultimate 5150
 
آی میت

Ultimate 5150

سال عرضه: 2007
i-mate JAQ4
 
آی میت

JAQ4

سال عرضه: 2007
i-mate PDAL
 
آی میت

PDAL

سال عرضه: 2006
i-mate JAQ3
 
آی میت

JAQ3

سال عرضه: 2006
i-mate SPL
 
آی میت

SPL

سال عرضه: 2006
i-mate JAQ
 
آی میت

JAQ

سال عرضه: 2006
i-mate SPJAS
 
آی میت

SPJAS

سال عرضه: 2006
i-mate JASJAM
 
آی میت

JASJAM

سال عرضه: 2006
i-mate Smartflip
 
آی میت

Smartflip

سال عرضه: 2006
i-mate JAMin
 
آی میت

JAMin

سال عرضه: 2006
i-mate K-JAM
 
آی میت

K-JAM

سال عرضه: 2005
i-mate SP4m
 
آی میت

SP4m

سال عرضه: 2005
i-mate SP5m
 
آی میت

SP5m

سال عرضه: 2005
i-mate SP5
 
آی میت

SP5

سال عرضه: 2005
i-mate JASJAR
 
آی میت

JASJAR

سال عرضه: 2005
i-mate JAM Black
 
آی میت

JAM Black

سال عرضه: 2005
i-mate PDA2
 
آی میت

PDA2

سال عرضه: 2004
i-mate JAM
 
آی میت

JAM

سال عرضه: 2004
i-mate PDA2k
 
آی میت

PDA2k

سال عرضه: 2004
i-mate SP3i
 
آی میت

SP3i

سال عرضه: 2004
i-mate SP3
 
آی میت

SP3

سال عرضه: 2004
i-mate Pocket PC
 
آی میت

Pocket PC

سال عرضه: 2004
i-mate Smartphone2
 
آی میت

Smartphone2

سال عرضه: 2004
i-mate Smartphone
 
آی میت

Smartphone

سال عرضه: 2004
نمایش موارد 1 تا 34 از مجموع 34 مدل محصول آی میت

تبلیغات

آی میت

معرفی آخرین محصولات آی میت

ادامه...

بررسی های گوشی های آی میت

ادامه...

تبلیغات

ایسام