سیم کارت های فروشی کاربران

درج آگهی رایگان فروش سیم کارت
  •  
  •  
  • لیست جدول
  •  

  •  
  • تومان

  •  
  •  
همراه اول 0912 5349804
توافقی
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09125032002 رضا حجتی
همراه اول 0912 0202563
580,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0202581
580,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0202945
580,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0202946
540,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0202936
580,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 1210159
6,000,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01 /021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 1975491
3,400,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01 /021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 1083356
5,500,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01 /021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 1014070
20,000,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01 /021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 1168557
5,100,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09121120101 , 021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 1120101
110,000,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : "موبایل90 منصفترین خریدار و فروشنده خطوط رند و کدپایین" کافیست قیمتهارا مقایسه کنید!!
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 9400402
1,100,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : "موبایل90 منصفترین خریدار و فروشنده خطوط رند و کدپایین" کافیست قیمتهارا مقایسه کنید!!
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0321013
460,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : "موبایل90 منصفترین خریدار و فروشنده خطوط رند و کدپایین" کافیست قیمتهارا مقایسه کنید!!
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0321015
430,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : "موبایل90 منصفترین خریدار و فروشنده خطوط رند و کدپایین" کافیست قیمتهارا مقایسه کنید!!
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0321016
400,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : "موبایل90 منصفترین خریدار و فروشنده خطوط رند و کدپایین" کافیست قیمتهارا مقایسه کنید!!
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0321030
800,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : "موبایل90 منصفترین خریدار و فروشنده خطوط رند و کدپایین" کافیست قیمتهارا مقایسه کنید!!
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0321038
390,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0576062
360,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : "موبایل90 خریدار و فروشنده خطوط رند و کدپایین" قیمتهارا مقایسه کنید!!
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
همراه اول 0912 0576065
360,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : "موبایل90 خریدار و فروشنده خطوط رند و کدپایین" قیمتهارا مقایسه کنید!!
شماره تماس : 0912 112 01 01,021 66 90 90 90 امیر درودیان
در حال دریافت اطلاعات...
نکاتی در مورد آگهی های فروش سیم کارت
  • درج آگهی فروش سیم کارت نو و کارکرده (دسته دوم) و سیم کارت رند و غیر رند در سایت مرجع موبایل ایران رایگان است ولی برای درج سیم کارت در ویترین سیم کارت های ویژه مبلغی در نظر گرفته شده است.

  • معامله خرید و فروش سیم کارت مستقیماً میان خریدار و فروشنده در خارج از سایت صورت می گیرد و سایت مسئولیتی در این میان برعهده ندارد
ایسام