تبلیغات

سیم کارت های فروشی کاربران

درج آگهی رایگان فروش سیم کارت
  •  
  •  
  • لیست جدول
  •  

  •  
  • تومان

  •  
  •  
ایرانسل 0930 0440600
150,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0933 5024247
30,000 تومان
صفر اعتباری  
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0933 5024342
30,000 تومان
صفر اعتباری  
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0935 2100206
1,000,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0935 3000390
1,500,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0935 3300005
1,500,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0935 3700003
1,500,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0935 4106967
70,000 تومان
صفر اعتباری  
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0901 4444318
250,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0903 6021949
25,000 تومان
صفر اعتباری  
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0903 6023432
30,000 تومان
صفر اعتباری  
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0905 4501633
20,000 تومان
صفر اعتباری  
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0905 6122470
20,000 تومان
صفر اعتباری  
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
ایرانسل 0905 7086800
60,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
همراه اول 0913 6115553
100,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
همراه اول 0913 6627776
100,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
همراه اول 0913 7335552
100,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
همراه اول 0919 8302340
90,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
همراه اول 0919 8302390
75,000 تومان
صفر اعتباری  
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
همراه اول 0919 9765433
60,000 تومان
صفر اعتباری رند
كرمان ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : ارسال از طریق پست به سراسر ایران
شماره تماس : 09357505050-09193030155 فروشگاه سروش سامانه
در حال دریافت اطلاعات...
نکاتی در مورد آگهی های فروش سیم کارت
  • درج آگهی فروش سیم کارت نو و کارکرده (دسته دوم) و سیم کارت رند و غیر رند در سایت مرجع موبایل ایران رایگان است ولی برای درج سیم کارت در ویترین سیم کارت های ویژه مبلغی در نظر گرفته شده است.

  • معامله خرید و فروش سیم کارت مستقیماً میان خریدار و فروشنده در خارج از سایت صورت می گیرد و سایت مسئولیتی در این میان برعهده ندارد
ایسام