محصولات زیمنس به ترتیب نام
» Siemens A31
» Siemens A35
» Siemens A36
» Siemens A40
» Siemens A50
» Siemens A51
» Siemens A52
» Siemens A55
» Siemens A57
» Siemens A60
» Siemens A62
» Siemens A65
» Siemens A70
» Siemens A75
» Siemens AF51
» Siemens AL21
» Siemens AP75
» Siemens AX72
» Siemens AX75
» Siemens C10
» Siemens C11
» Siemens C25
» Siemens C28
» Siemens C35
» Siemens C35i
» Siemens C45
» Siemens C55
» Siemens C60
» Siemens C62
» Siemens C65
» Siemens C72
» Siemens C75
» Siemens CC75
» Siemens CF110
» Siemens CF62
» Siemens CF75
» Siemens CFX65
» Siemens CL50
» Siemens CL55
» Siemens CL75
» Siemens CX65
» Siemens CX70
» Siemens CX70 Emoty
» Siemens CX75
» Siemens CXT65
» Siemens M30
» Siemens M35i
» Siemens M50
» Siemens M55
» Siemens M65
» Siemens M75
» Siemens MC60
» Siemens ME45
» Siemens ME75
» Siemens PenPhone
» Siemens S10
» Siemens S10 active
» Siemens S11
» Siemens S25
» Siemens S35i
» Siemens S40
» Siemens S45
» Siemens S45i
» Siemens S55
» Siemens S65
» Siemens S75
» Siemens SF65
» Siemens SFG75
» Siemens SG75
» Siemens SK65
» Siemens SL10
» Siemens SL42
» Siemens SL45
» Siemens SL45i
» Siemens SL55
» Siemens SL65
» Siemens SL75
» Siemens SP65
» Siemens ST55
» Siemens ST60
» Siemens SX1
» Siemens SX45
» Siemens SX66
» Siemens SXG75
» Siemens U10
» Siemens U15
» Siemens Xelibri 1
» Siemens Xelibri 2
» Siemens Xelibri 3
» Siemens Xelibri 4
» Siemens Xelibri 5
» Siemens Xelibri 6
» Siemens Xelibri 7
» Siemens Xelibri 8

تبلیغات

محصولات زیمنس

با استفاده از ابزار موبایل یاب می‌توانید محصول مناسب خود را بر
اساس اندازه، وضوح صفحه نمایش، وزن، دوربین و ... انتخاب نمایید.
ترتیب بر اساس :
نمایش موارد 1 تا 40 از مجموع 94 مدل محصول زیمنس
  • موجود در بازار جهانی
  • به زودی
  • توقف تولید
  • عدم تولید
Siemens AL21
 
زیمنس

AL21

سال عرضه: 2005
Siemens A31
 
زیمنس

A31

سال عرضه: 2005
Siemens AF51
 
زیمنس

AF51

سال عرضه: 2005
Siemens AX72
 
زیمنس

AX72

سال عرضه: 2005
Siemens AP75
 
زیمنس

AP75

سال عرضه: 2005
Siemens ME75
 
زیمنس

ME75

سال عرضه: 2005
Siemens SFG75
 
زیمنس

SFG75

سال عرضه: 2005
Siemens SG75
 
زیمنس

SG75

سال عرضه: 2005
Siemens C72
 
زیمنس

C72

سال عرضه: 2005
Siemens CF110
 
زیمنس

CF110

سال عرضه: 2005
Siemens CC75
 
زیمنس

CC75

سال عرضه: 2005
Siemens C75
 
زیمنس

C75

سال عرضه: 2005
Siemens SL75
 
زیمنس

SL75

سال عرضه: 2005
Siemens S75
 
زیمنس

S75

سال عرضه: 2005
Siemens SP65
 
زیمنس

SP65

سال عرضه: 2005
Siemens SXG75
 
زیمنس

SXG75

سال عرضه: 2005
Siemens M75
 
زیمنس

M75

سال عرضه: 2005
Siemens CX75
 
زیمنس

CX75

سال عرضه: 2005
Siemens CF75
 
زیمنس

CF75

سال عرضه: 2005
Siemens CL75
 
زیمنس

CL75

سال عرضه: 2005
Siemens AX75
 
زیمنس

AX75

سال عرضه: 2005
Siemens A75
 
زیمنس

A75

سال عرضه: 2005
Siemens A70
 
زیمنس

A70

سال عرضه: 2005
Siemens SX66
 
زیمنس

SX66

سال عرضه: 2004
Siemens A51
 
زیمنس

A51

سال عرضه: 2004
Siemens A62
 
زیمنس

A62

سال عرضه: 2004
Siemens SF65
 
زیمنس

SF65

سال عرضه: 2004
Siemens CX70 Emoty
 
زیمنس

CX70 Emoty

سال عرضه: 2004
Siemens CX70
 
زیمنس

CX70

سال عرضه: 2004
Siemens SK65
 
زیمنس

SK65

سال عرضه: 2004
Siemens A65
 
زیمنس

A65

سال عرضه: 2004
Siemens SL65
 
زیمنس

SL65

سال عرضه: 2004
Siemens CFX65
 
زیمنس

CFX65

سال عرضه: 2004
Siemens A57
 
زیمنس

A57

سال عرضه: 2004
Siemens C65
 
زیمنس

C65

سال عرضه: 2004
Siemens M65
 
زیمنس

M65

سال عرضه: 2004
Siemens S65
 
زیمنس

S65

سال عرضه: 2004
Siemens CX65
 
زیمنس

CX65

سال عرضه: 2004
Siemens CF62
 
زیمنس

CF62

سال عرضه: 2004
Siemens CXT65
 
زیمنس

CXT65

سال عرضه: 2004
نمایش موارد 1 تا 40 از مجموع 94 مدل محصول زیمنس

تبلیغات

زیمنس

تبلیغات

خرید گوشی موبایل سامسونگ گلکسی آ 55 از دیجی کالا