تبلیغات

سیم کارت های فروشی کاربران

درج آگهی رایگان فروش سیم کارت
  •  
  •  
  • لیست جدول
  •  

  •  
  • تومان

  •  
  •  
ایرانسل 0933 7779970
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 7776610
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 7776670
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 7774410
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 7772240
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 7772230
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 7771150
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 7771130
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 6668860
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 6668810
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 6661150
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 6661130
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 6664460
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 6665560
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 6667780
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 6665540
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
ایرانسل 0933 4448820
550,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : همه سیم کارت ها صفر هستند. انتقال سند با حضور مالک و تحویل سیم کارت در دفتر حدمات موردنظر شما. برای اطلاع از سایر رند های تکی یا گروهی برازنده کسب و کار شما لطفا تماس حاصل فرمایید.
شماره تماس : 09102424720 مائده عزیزی
همراه اول 0912 0487688
850,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : واگذاری بصورت حضوری و غیرحضوری. بهترین قیمت همراه اول.
شماره تماس : 0912 6000 3 2 1 - 02144214908 peyman khezri
همراه اول 0912 9055634
890,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : واگذاری بصورت حضوری و غیرحضوری. بهترین قیمت همراه اول.خط شما را نیز خریداریم
شماره تماس : 09126000321 - 02144214908 peyman khezri
همراه اول 0912 9723078
850,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : تضمین بهترین قیمت همراه اول.واگذاری بصورت حضوری و غیرحضوری. خطوط912 شما را نیز خریداریم
شماره تماس : 09126000321 - 02144214908 peyman khezri
در حال دریافت اطلاعات...
نکاتی در مورد آگهی های فروش سیم کارت
  • درج آگهی فروش سیم کارت نو و کارکرده (دسته دوم) و سیم کارت رند و غیر رند در سایت مرجع موبایل ایران رایگان است ولی برای درج سیم کارت در ویترین سیم کارت های ویژه مبلغی در نظر گرفته شده است.

  • معامله خرید و فروش سیم کارت مستقیماً میان خریدار و فروشنده در خارج از سایت صورت می گیرد و سایت مسئولیتی در این میان برعهده ندارد
ایسام