تبلیغات

سیم کارت های فروشی کاربران

درج آگهی رایگان فروش سیم کارت
  •  
  •  
  • لیست جدول
  •  

  •  
  • تومان

  •  
  •  
همراه اول 0919 3702198
65,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 4040148
120,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 4040149
120,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 4040189
85,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 4040199
120,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 4040205
120,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0910 2000223
3,500,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 1030281
50,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 1030319
50,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید و سایر سیم کارت های ما را ببینید
شماره تماس : 02188928082 + 09123333110 reza karimy
همراه اول 0910 1712540
65,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید وسایر سیم کارت های ما را ببینید ویا با تلگرام دریافت کنید
شماره تماس : 02188928082..+..09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 2500357
45,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید وسایر سیم کارت های ما را ببینید ویا با تلگرام دریافت کنید
شماره تماس : 02188928082..+..09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 2040445
70,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید وسایر سیم کارت های ما را ببینید ویا با تلگرام دریافت کنید
شماره تماس : 02188928082..+..09123333110 reza karimy
همراه اول 0990 1182053
55,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید وسایر سیم کارت های ما را ببینید ویا با تلگرام دریافت کنید
شماره تماس : 02188928082..+..09123333110 reza karimy
همراه اول 0912 8024501
1,550,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید وسایر سیم کارت های ما را ببینید ویا با تلگرام دریافت کنید
شماره تماس : 02188928082..+..09123333110 reza karimy
همراه اول 0912 8055241
1,550,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید وسایر سیم کارت های ما را ببینید ویا با تلگرام دریافت کنید
شماره تماس : 02188928082..+..09123333110 reza karimy
همراه اول 0912 8055213
1,550,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید وسایر سیم کارت های ما را ببینید ویا با تلگرام دریافت کنید
شماره تماس : 02188928082..+..09123333110 reza karimy
همراه اول 0912 8013142
1,550,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : کلیک کنید وسایر سیم کارت های ما را ببینید ویا با تلگرام دریافت کنید
شماره تماس : 02188928082..+..09123333110 reza karimy
همراه اول 0912 5205486
2,700,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : جهت اطلاع ازموجودی به تلگرام یاواتساپ شماره 09034444010پیام دهید
شماره تماس : 09122070900---02144000101 تهران همراه
همراه اول 0912 5206427
2,700,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : جهت اطلاع ازموجودی به تلگرام یاواتساپ شماره 09034444010پیام دهید
شماره تماس : 09122070900---02144000101 تهران همراه
همراه اول 0912 5204368
2,700,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : جهت اطلاع ازموجودی به تلگرام یاواتساپ شماره 09034444010پیام دهید
شماره تماس : 09122070900---02144000101 تهران همراه
در حال دریافت اطلاعات...
نکاتی در مورد آگهی های فروش سیم کارت
  • درج آگهی فروش سیم کارت نو و کارکرده (دسته دوم) و سیم کارت رند و غیر رند در سایت مرجع موبایل ایران رایگان است ولی برای درج سیم کارت در ویترین سیم کارت های ویژه مبلغی در نظر گرفته شده است.

  • معامله خرید و فروش سیم کارت مستقیماً میان خریدار و فروشنده در خارج از سایت صورت می گیرد و سایت مسئولیتی در این میان برعهده ندارد
ایسام