موبایل نیوتل

بازگشت
آدرس:
سيستان و بلوچستان - زاهدان. خ بهشتی. بهشتی 13. جنب مجتمع رایان

تلفن:
05433250838

نمابر:
--


شاخه فعالیت:
خرید و فروش گوشی و تبلت
گارانتی های موبایل
لوازم جانبی موبایل
نرم افزارهای موبایل
ایسام