دنیای موبایل و جانبی

بازگشت
آدرس:
خوزستان - سربندر بازار بلوكيا نبش سعيدي دو دنياي موبايل

تلفن:
06152221844 - 09163533552

نمابر:
--


شاخه فعالیت:
خرید و فروش گوشی و تبلت
تعمیرات موبایل
ایسام