مرکز علمی تخصصی باتری موبایل انرژی

بازگشت
آدرس:
بوشهر - میدان انقلاب. خیبان لیان. باتری موبایل انرژی

تلفن:
09177771002- 07733331111

نمابر:
--


شاخه فعالیت:
لوازم جانبی موبایل
تعمیرات موبایل
آموزشگاههای موبایل
تخصص کاری این مرکز در زمینه شارژ و حل مشکلاتش در تمامی گوشیها و تبلت ها
ساخت و فروش باتریهایی برای گوشیهای فاقد یدکی
ایسام