موبایل سجاد

بازگشت
آدرس:
خوزستان - اهواز زیتون کارمندی خیابان حجت نبش زمزم

تلفن:
06134449388

نمابر:
--


شاخه فعالیت:
خرید و فروش گوشی و تبلت
لوازم جانبی موبایل
نرم افزارهای موبایل
تعمیرات موبایل
ایسام