تبلیغات

سیم کارت های فروشی کاربران

درج آگهی رایگان فروش سیم کارت
  •  
  •  
  • لیست جدول
  •  

  •  
  • تومان

  •  
  •  
همراه اول 0912 4540036
1,250,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : صداقت در خرید و فروش امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست
شماره تماس : 0910 9 234 234 محمد فروهرمطلق
همراه اول 0912 4438341
770,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : صداقت در خرید و فروش امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست
شماره تماس : 0910 9 234 234 محمد فروهرمطلق
همراه اول 0912 4059471
800,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : صداقت در خرید و فروش امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست/ 2سال خاموش
شماره تماس : 0910 9 234 234 محمد فروهرمطلق
همراه اول 0912 4389483
720,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : صداقت در خرید و فروش امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست
شماره تماس : 0910 9 234 234 محمد فروهرمطلق
همراه اول 0912 4257387
750,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : صداقت در خرید و فروش امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست . * 40 بستانکار*
شماره تماس : 0910 9 234 234 محمد فروهرمطلق
همراه اول 0912 4546036
1,400,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : صداقت در خرید و فروش امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست .
شماره تماس : 0910 9 234 234 محمد فروهرمطلق
همراه اول 0912 4544214
1,150,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : صداقت در خرید و فروش امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست .
شماره تماس : 0910 9 234 234 محمد فروهرمطلق
همراه اول 0912 4081946
780,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : صداقت در خرید و فروش امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست
شماره تماس : 0910 9 234 234 محمد فروهرمطلق
همراه اول 0912 8508783
450,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - 09378007075 - 09121325232 طهران موبایل
همراه اول 0912 2240675
1,450,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 3799741
910,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 4446703
1,200,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 4871879
680,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 6161347
1,250,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 6724425
490,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 4454522
1,280,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 6796452
490,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 9459641
200,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 9475914
200,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
همراه اول 0912 9479801
200,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 55356515 - 55181389 - - 09121325232_ 09378007075 طهران موبایل
در حال دریافت اطلاعات...
نکاتی در مورد آگهی های فروش سیم کارت
  • درج آگهی فروش سیم کارت نو و کارکرده (دسته دوم) و سیم کارت رند و غیر رند در سایت مرجع موبایل ایران رایگان است ولی برای درج سیم کارت در ویترین سیم کارت های ویژه مبلغی در نظر گرفته شده است.

  • معامله خرید و فروش سیم کارت مستقیماً میان خریدار و فروشنده در خارج از سایت صورت می گیرد و سایت مسئولیتی در این میان برعهده ندارد
ایسام
bamilo