سیم کارت های فروشی کاربران

درج آگهی رایگان فروش سیم کارت
  •  
  •  
  • لیست جدول
  •  

  •  
  • تومان

  •  
  •  
همراه اول 0912 6422822
1,850,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : مدت 3سال خاموش بوده وکاملامشابه صفرمیباشد
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 4739120
1,150,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 8864900
1,180,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 8878100
1,280,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 0981800
750,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 5932785
780,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 2816438
1,490,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 2817821
1,590,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 6828500
1,380,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : دوتاخط700-28-68-0912و500-28-68-0912مدت6سال خاموش بودن وکاملا مشابه صفرمیباشند.
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 2813697
1,650,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 2828261
3,400,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : رند جفت جفت ازابتدا وسه پله ،اصلازنگخورنداره61-82-282-0912
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 1825824
4,800,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : رنددوپله،به این شکل خونده میشه824-825-1-0912
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 1167555
9,300,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : این خط مدت زیادی خاموش بوده وکاملا بدون زنگخورمیباشد وبا تضمین استرداد وجه بمدت 2ماه درصورت زنگخورداشتن واگذارمیشود.
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 0686400
750,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 8858853
2,100,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 2730621
1,490,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 2425425
4,800,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : این خط مدت 4ساله خاموشه وکاملا مشابه صفره،شماره همزاداین خط به شماره09122426426 نیز موجودمیباشد.
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 2426426
4,800,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : این خط مدت 4ساله خاموشه وکاملا مشابه صفره،شماره همزاداین خط به شماره09122425425 نیز موجودمیباشد.
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 4737985
890,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
همراه اول 0912 4738589
980,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
شماره تماس : 09102000579 عليرضا خسروي
در حال دریافت اطلاعات...
نکاتی در مورد آگهی های فروش سیم کارت
  • درج آگهی فروش سیم کارت نو و کارکرده (دسته دوم) و سیم کارت رند و غیر رند در سایت مرجع موبایل ایران رایگان است ولی برای درج سیم کارت در ویترین سیم کارت های ویژه مبلغی در نظر گرفته شده است.

  • معامله خرید و فروش سیم کارت مستقیماً میان خریدار و فروشنده در خارج از سایت صورت می گیرد و سایت مسئولیتی در این میان برعهده ندارد
ایسام
فروشگاه اینترنتی چهل بازار