تبلیغات

سیم کارت های فروشی کاربران

درج آگهی رایگان فروش سیم کارت
  •  
  •  
  • لیست جدول
  •  

  •  
  • تومان

  •  
  •  
همراه اول 0910 9009481
30,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : سیمکارت رند صفر اعتباری با قیمت عالی
شماره تماس : 09380067996 ع. علی زاده
همراه اول 0919 3500626
65,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : سیمکارت رند صفر اعتباری با قیمت عالی
شماره تماس : 09380067996 ع. علی زاده
همراه اول 0910 9009514
30,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : سیمکارت رند صفر اعتباری با قیمت عالی
شماره تماس : 09380067996 ع. علی زاده
همراه اول 0919 8484364
55,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : سیمکارت رند صفر اعتباری با قیمت عالی
شماره تماس : 09380067996 ع. علی زاده
همراه اول 0919 3500445
65,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : سیمکارت رند صفر اعتباری با قیمت عالی
شماره تماس : 09380067996 ع. علی زاده
ایرانسل 0935 5865860
350,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : بسیار کم کارکرد و اکثرا خاموش بوده است
شماره تماس : 09012728495 maani mb
رایتل 0921 2202484
70,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202414
180,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202565
65,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202474
74,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202623
70,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202725
95,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202823
70,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202827
140,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202705
62,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202706
77,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202801
93,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202803
68,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202805
65,000 تومان
صفر اعتباری  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
رایتل 0921 2202807
75,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : شماره رند اعتبار و سرما یه ای است ماندگار ، تعداد معدودی سیمکارت با شماره رند و پیش شماره 21220 منطبق با پیش شماره جردن عمده و یا تکی به فروش میرسد صفر ، پلمپ ، تحویل رایگان
شماره تماس : 09126780371 امیرحسین جوادی
در حال دریافت اطلاعات...
نکاتی در مورد آگهی های فروش سیم کارت
  • درج آگهی فروش سیم کارت نو و کارکرده (دسته دوم) و سیم کارت رند و غیر رند در سایت مرجع موبایل ایران رایگان است ولی برای درج سیم کارت در ویترین سیم کارت های ویژه مبلغی در نظر گرفته شده است.

  • معامله خرید و فروش سیم کارت مستقیماً میان خریدار و فروشنده در خارج از سایت صورت می گیرد و سایت مسئولیتی در این میان برعهده ندارد
ایسام
bamilo