کارکرده   دائمی  
همراه اول 2445722 0912

نام فروشنده
علیرضا عبدالهی
آخرین به روز رسانی
6 روز پیش
قیمت
5,500,000 تومان
وضعیت
دائمی / کارکرده
استان / شهر
تهران / تهران
شماره تماس
09126936595
توضیحات فروشنده
خط تهران.رند و زیبا. دوسال خاموش.درحدصفر.بدون زنگخور

سایر سیم کارت های فروشی این فروشنده

همراه اول 0912 5001070
قیمت : 31,000,000 تومان
کارکرده دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : 3 سال خاموش بدون زن...
همراه اول 0912 6666440
قیمت : 37,000,000 تومان
کارکرده دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : 7 سال خاموش بدون زن...
همراه اول 0912 7006300
قیمت : 17,000,000 تومان
صفر دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : , رند و زیبا و بینظیر .,,,,,...
همراه اول 0912 9363364
قیمت : 2,000,000 تومان
صفر دائمی
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : , رند و زیبا اینجوری خوان...
همراه اول 0912 0205902
قیمت : 2,000,000 تومان
صفر دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : , رند و زیبا پله ای از آخر ...
همراه اول 0912 9348937
قیمت : 620,000 تومان
صفر دائمی
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : , رند و زیبا پله ای از آخر ...
همراه اول 0912 0758780
قیمت : 530,000 تومان
صفر دائمی
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : 0912.075.87.80 رندوز...
همراه اول 0912 0229283
قیمت : 690,000 تومان
صفر دائمی
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : 0912.022.92.81_0912.0...
همراه اول 0990 8008027
قیمت : 330,000 تومان
صفر اعتباری رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : صفر رند پله ای زیبابسیار ...
همراه اول 0912 0507903
قیمت : 530,000 تومان
صفر دائمی
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : رند.زیبا.صفر.خط تهران.فق...
همراه اول 0912 9347931
قیمت : 620,000 تومان
صفر دائمی
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : .دوخط سریالی ۹۳۴۷۹۳۱...
همراه اول 0912 9348931
قیمت : 620,000 تومان
صفر دائمی
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : دوخط سریالی پشت سره...
همراه اول 0991 2001610
قیمت : 480,000 تومان
صفر دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : صفرخشک.خط تهران.رند....
همراه اول 0991 2001810
قیمت : 480,000 تومان
صفر دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : صفرخشک.خط تهران.رند....
همراه اول 0991 2001811
قیمت : 480,000 تومان
صفر دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : صفرخشک.خط تهران.رند....
همراه اول 0991 2001088
قیمت : 300,000 تومان
صفر دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : صفرخشک.خط تهران.رند....
همراه اول 0991 2031311
قیمت : 280,000 تومان
صفر دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : خط تهران .استثنایی. صفر...
همراه اول 0912 0508804
قیمت : 560,000 تومان
صفر دائمی رند
به روز رسانی : 6 روز پیش
استان / شهر : تهران / تهران
تلفن تماس : 09126936595
توضیحات فروشنده : 0912.05.088.04 خط تهر...
نمایش موارد 1 تا 18 از مجموع 18 مورد
ایسام